De werkpakketten zijn de verschillende sporen binnen KLIMAP. Ontwikkelpaden, proeftuinen en toekomstverkenningen werken hand in hand. De pakketten hebben hun eigen focus maar vullen elkaar aan en wisselen informatie uit met elkaar. De verschillende pakketten worden hieronder verder toegelicht.

In werkpakket Ontwikkelpaden wordt een flexibel planningsproces vormgegeven dat helpt om gebieden klimaatbestendig in te richten ondanks onzekerheid over de toekomst. Dit proces brengt de mogelijke paden en knikpunten in beeld die tot een meer klimaatbestendige inrichting kunnen leiden, gegeven de onzekerheden die er nog zijn. Op die manier kan men toch al een aantal adaptatiemaatregelen in gang zetten en voorkomen we dat onzekerheden de betrokken partijen verlammen. Dit werkpakket wordt gecoördineerd door Ingrid Coninx (Wageningen Environmental Research), Gerald Jan Ellen (Deltares) en Rozemarijn van den Berg (Waterschap Vallei en Veluwe).

Het werkpakket Proeftuinen richt zich op het invullen van de nog ontbrekende kennis over effectiviteit en halbaarheid van adaptatiemaatregelen. In zogenaamde lokale Living Labs worden technische, economische en sociale gegevens verzameld om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen, verdienmodellen en gebiedsprocessen. De kennis die in de verschillende Living Labs wordt opgedaan wordt vervolgens gebundeld en toegevoegd aan de menukaart: een totaaloverzicht van de effectiviteit en toepasbaarheid van adaptatiemaatregelen in een specifiek gebied. Dit werkpakket wordt gecoördineerd door Jeroen Geurts (KWR Water) en Annelies Balkema (Waterschap de Dommel).

In het werkpakket Toekomstverkenningen wordt gewerkt aan het verbeteren en toepasbaar maken van onder meer hydrologische en economische tools die nodig zijn voor de regionale onderbouwing van te bewandelen routes in het ontwikkelpaden-proces. Met deze tools, gecombineerd met de kennis opgedaan in de lokale Living Labs, kan de invloed van opschaling van adaptatiemaatregelen worden vastgesteld, en kunnen mogelijke toekomstscenario’s en hun uitwerking op het bodem- en watersysteem in beeld worden gebracht. De coördinatie van dit werkpakket is in handen van Ad Jeuken (Deltares), en Kees Peerdeman (Waterschap Brabantse Delta).