KWR opende met een presentatie over natte landbouw waarna door de waterschappen Aa en Maas, en de Dommel ervaringen zijn gedeeld over natte teelten, en er nog een onderzoek over opschaling werd gepresenteerd. Er werd ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van de teeltproducten, die gebruikt kunnen worden voor brandstof, veevoer, bouwmaterialen en zelfs voedsel. Na de presentaties is de middag afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan een proefveld met grote lisdodde aan de Goorloop onder begeleiding van een van de betrokken agrarisch ondernemer.